O stire peste care s-a trecut usor

Operatorul po?tal Integer.pl, al doilea ca m?rime din Po­lonia, listat din 2007 la Bursa din Var?ovia, va monta 200 de terminale stradale electronice pentru ridicarea coletelor pân? la finele acestui an în România. În 2014 vor fi instalate alte 300 de terminale.

„Compania urm?re?te s? asigure prezen?a InPost în cele mai importante ora?e din România. În prezent, Integer.pl Group este în faza final? de negociere a parteneriatelor stra­te­gice cu operatori locali care s? asigure serviciile de curierat aso­ciate aliment?rii automatelor“, a anun?at grupul polonez.

Expansiunea Integer:pl în România face parte dintr-un plan amplu de dezvoltare ?i investi?ii la nivel european de 300 mil. euro. „Extinderea în România este determinat? de avan­sul comer?ului electronic pe plan local – domeniu-cheie de ac?iune al grupului. Cu o valoare estimat? la 600 mil. euro în 2012, comer?ul online urmeaz? s? înregistreze o cre?tere de 25%, la 750 mil. euro pân? la sfâr?itul anului 2013, po­tri­vit stu­diului Romanian E-Commerce Market 2012. La aceste opor­tunit??i se adaug? cei peste un milion de utilizatori de internet care realizeaz? cump?r?turi online ?i cele peste 3.500 e-shops active pe pia??“, men?ioneaz? polonezii.

De aici.

Lasa un comentariu