Posts Tagged ‘Prodigy’

raspiua: Manafu lanseaza Prodigy

un motiv serios pt a iesi din piua, Cristi Manafu a lansat in seara asta (ma uit live pe Netv.ro) Prodigy, agentie de comunicare online, parteneri fiindu-i Aela Cotabita si Dorin Boerescu. Felicitari si mult succes, comunicatul il aveti mai jos, eu intru iar in piua.

Bucure?ti, 16 octombrie 2008 – Cristian Manafu lanseaz? Prodigy°

Cunoscut pentru evenimentele de business pe care le organizeaz?, pentru experien?a în presa de afaceri ?i în mediul online, Cristian Manafu anun?? înfiin?area Prodigy°, agen?ie specializat? în comunicarea online, al?turi de Dorin Boerescu ?i Aela Cotabi??. 

Prodigy° se prezint? pie?ei autohtone drept consultant ?i sus?in?tor al principalilor juc?tori în crearea de campanii de comunicare prin new media. Sub sloganul “The Buzz Makers”, agen?ia de comunicare online condus? de Cristian Manafu se lanseaz? ca promotor al solu?iilor inovative în mediul online. 

Noua companie î?i propune promovarea unor servicii inedite dedicate atât companiilor mari, cu nevoi complexe de comunicare, cât ?i juc?torilor online ?i agen?iilor de PR ?i advertising, ce caut? cele mai bune solu?ii online în proiectele lor.

“Interesul pentru social media a crescut din partea tuturor juc?torilor din pia??, fie c? vorbim de agen?ii de publicitate sau PR sau de clien?i. Internetul începe s? fie folosit de c?tre mul?i dintre ace?tia drept canal de comunicare cu publicurile relevante, îns? multe instrumente ?i tehnologii web 2.0 nu sunt îndeajuns în?elese pentru a fi folosite eficient. Aici poate interveni Prodigy°, oferind pe de o parte sprijin în în?elegerea noilor tehnologii ?i a rolului pe care Internetul îl poate avea în campanii, cât ?i ca furnizor de solu?ii inovative de comunicare folosind new media”, a declarat Cristian Manafu, co-fondator al Prodigy°. 

Serviciile oferite de Prodigy° reflect? pozi?ionarea sa drept consultant ?i promotor al comunic?rii prin new media: Online Reputation Management & Monitoring, New Media Relations, Blogging Events, Blog Coaching, Social Media Presence, Blog Marketing, Customer Engagement, Online Pressrooms, Custom Publishing. 

“În esen?? contribuim prin serviciile pe care le oferim la deschiderea unei noi pie?e în serviciile de comunicare ?i intr?m pe un teritoriu neexploatat suficient pân? acum. Nu ne pozi?ion?m drept concuren?i ai agen?iilor deja existente, fie ele interactive, de publicitate sau PR clasice, ci mai degrab? ca poten?iali colaboratori, noi func?ionând ca un “plug-in” pentru zonele în care îi putem sus?ine ?i avem competen?e”, a ad?ugat Cristian Manafu. 

Prodigy° porne?te la drum cu o echip? permanent? de 3 consultan?i, c?rora li se adaug? câ?iva colaboratori pentru proiecte punctuale ?i are deja în derulare proiecte de comunicare prin new media, care momentan nu pot fi f?cute publice. 

Pentru finalul lui 2009, Prodigy° î?i propune s? aduc? o contribu?ie important? la educarea pie?ei în folosirea tehnologiilor web 2.0 în campaniile de comunicare, s? î?i dubleze echipa ?i s? î?i înt?reasc? rela?iile cu partenerii din pia??.