1%

Potrivit unui document CIT Restructuring, care a analizat cifre corespunz?toare anului 2013, dintr-un num?r total de 720.000 de companii înscrise la Registrul Comer?ului, doar 1% puteau fi considerate firme cu structur? financiar? s?n?toas?. A?adar, numai 7.212 de agen?i economici aveau un raport adecvat între active ?i sursele de finan?are (nu erau supraexpu?i), ?i, în acela?i timp, î?i demonstrau capacitatea de a genera profit, putând fi considera?i motorul economiei.

Ei realizau o treime din totalul cifrei de afaceri, 84% din profit ?i angajau un sfert din lucr?torii economiei române?ti.

Ar fi interesant de vazut impartirea pe judete a celor 7212 companii. De aici.

Lasa un comentariu